Bytový dom Nová Baňa – Pod Sekvojou

Zahájili sme realizáciu hrubej stavby bytového domu Pod Sekvojou v Novej Bani. Bytový dom je založený na pilótách vrátane základových nosníkov. Nadzemné konštrukcie dvoch prvých podlaží tvoria železobetónové steny a stĺpy, na ktorých sú monolitické stropné dosky. Nosné prvky ďalších nadzemných podlaží tvoria murované steny spoločne so železobetónovými stĺpmi a monolitickými stropnými doskami. Posledné podlažie je ukončené prievlakmi a vencami bez stropnej dosky. Strešnú konštrukciu tvorí drevený krov. V bytovom dome sa nachádza 42 bytov. Bližšie info na: www.bytysekvoja.sk