Bytový dom Pri Rybníku v Žilina

Naša spoločnosť zahájila realizáciu hrubej stavby Bytového domu pri Rybníku v Žiline. Základové konštrukcie tvoria železobetónové základové rámy s vystuženou geodoskou položené na pilotách. Zvislé konštrukcie bytového domu sú z keramických tehál skombinované s monolitickými stĺpmi. Dosky sú železobetónové.