Bytový dom Rudlovský Potok v Banskej Bystrici

Naša spoločnosť zahájila práce na Bytovom dome Rudlovský potok v Banskej Bystrici. Predmetom našej realizácie budú všetky monolitické železobetónové a murované konštrukcie. Zaujímavosťou daného objektu je podchod v strede budovy cez 3 podlažia kde naša spoločnosť bude realizovať takmer 13m vysoké monolitické stĺpy v jednom pracovnom zábere.