Zátvorný objekt Banská Bystrica

Realizácia monolitických betónových konštrukcií Zátvorného objektu a Čerpacej stanice

Spracovaný betón 1800 m³
Zhotovené debnenie 4000 m²
Naviazaná výstuž 190 t
Pozri viac

ČOV HRINOVÁ II. ETAPA

Realizácia monolitických betónových konštrukcií

Spracovaný betón 600 m³
Zhotovené debnenie 1700 m²
Naviazaná výstuž 63 t
Pozri viac

ČOV Hriňová 1. etapa

Realizácia monolitických betónových konštrukcií

Spracovaný betón 570 m³
Zhotovené debnenie 1900 m²
Naviazaná výstuž 60 t
Pozri viac

Oporné múry Moskovská, Banská Bystrica

Realizácia monolitických oporných múrov

Spracovaný betón 155 m³
Zhotovené debnenie 340 m²
Naviazaná výstuž 6,5 t
Pozri viac