Spracovaný betón 600 m³
Zhotovené debnenie 3400 m²
Naviazaná výstuž 45 t
Murovanie 650 m³