Spracovaný betón 4000 m³
Zhotovené debnenie 19000 m²
Naviazaná výstuž 400 t
Murovanie 1050 m³