Spracovaný betón 570 m³
Zhotovené debnenie 1900 m²
Naviazaná výstuž 60 t