Spracovaný betón 1100 m³
Zhotovené debnenie 2600 m²
Naviazaná výstuž 70 t
Murovanie 325 m³