Spracovaný betón 650 m³
Zhotovené debnenie 2700 m²
Naviazaná výstuž 50 t
Murovanie 150 m³