Spracovaný betón 280 m³
Zhotovené debnenie 1700 m²
Naviazaná výstuž 19 t
Murovanie 280 m³