Spracovaný betón 150 m³
Zhotovené debnenie 250 m²
Naviazaná výstuž 15 t