Spracovaný betón 2550 m³
Zhotovené debnenie 19300 m²
Naviazaná výstuž 210 t