Spracovaný betón 300 m³
Zhotovené debnenie 1250 m²
Naviazaná výstuž 23 t
Murovanie 70 m³