Spracovaný betón 1000 m³
Zhotovené debnenie 6300 m²
Naviazaná výstuž 90 t