Spracovaný betón 7700 m³
Zhotovené debnenie 34000 m²
Naviazaná výstuž 980 t