Spracovaný betón 160 m³
Zhotovené debnenie 475 m²
Naviazaná výstuž 15 t