Spracovaný betón 600 m³
Zhotovené debnenie 3900 m²
Naviazaná výstuž 58 t