Spracovaný betón 215 m³
Zhotovené debnenie 1100 m²
Naviazaná výstuž 13 t
Murovanie 48 m³