Spracovaný betón 376 m³
Zhotovené debnenie 1250 m²
Naviazaná výstuž 20 t
Murovanie 140 m³