Spracovaný betón 320 m³
Zhotovené debnenie 1250 m²
Naviazaná výstuž 22,5 t