Spracovaný betón 130 m³
Zhotovené debnenie 2 260 m²
Naviazaná výstuž 6 t
Murovanie 60 m³