Spracovaný betón 170 m³
Zhotovené debnenie 750 m²
Naviazaná výstuž 15 t