Spracovaný betón 150 m³
Zhotovené debnenie 850 m²
Naviazaná výstuž 12,5 t
Murovanie 70 m³