Spracovaný betón 59 m³
Zhotovené debnenie 260 m²
Naviazaná výstuž 5 t