Spracovaný betón 270 m³
Zhotovené debnenie 1250 m²
Naviazaná výstuž 20 t
Murovanie 70 m³