Spracovaný betón 530 m³
Zhotovené debnenie 2250 m²
Naviazaná výstuž 64 t