Spracovaný betón 500 m³
Zhotovené debnenie 1600 m²
Naviazaná výstuž 15 t
Murovanie 550 m³