Spracovaný betón 720 m³
Zhotovené debnenie 2900 m²