Spracovaný betón 320 m³
Zhotovené debnenie 1050 m²
Naviazaná výstuž 18 t