Spracovaný betón 60 m³
Zhotovené debnenie 480 m²
Naviazaná výstuž 3,5 t