Spracovaný betón 100 m³
Zhotovené debnenie 300 m²
Naviazaná výstuž 9 t
t