Rezidencia Kolečko v Žiline

Zahájili sme realizáciu hrubej stavby Rezidencie Kolečko v Žiline. Rezidencia pozostáva z dvoch objektov: Garážového domu a Hlavného objektu. Celá Rezidencia je založená na železobetónových doskách. Zvislé nosné konštrukcie tvoria železobetónové steny a stĺpy. Stropy sú hríbové monolitické. V časti Garážového objektu sa budú realizovať 2 podzemné podlažia. V časti Hlavného objektu sa bude realizovať 1 podzemné podlažie a 7 nadzemných podlaží. Zaujímavosťou projektu je použitie vyľahčovacích prvkov COBIAX v stropných konštrukciách, ktoré umožnili zefektívniť daný projekt a prekonať veľké rozpony stropných dosiek bez použitia prievlakov a hlavíc.