Rodinný dom Dobrá Niva

Zahájili sme realizáciu hrubej stavby rodinného domu v obci Dobrá Niva. Nosná konštrukcia domu pozostáva zo železobetónových základových pásov. Podzemné zvislé konštrukciu tvoria železobetónové steny na ktorých je položená železobetónová doska s prievlakmi. Nadzemné podlažie je tvorené z častí železobetónovými stenami a porobetónovým murivom. Stropná doska je železobetónová s prievlakmi. Zaujímavosťou je vysunutie stropu nad prízemím takmer 3m cez podporu a na vystuženie konzoly sa použije masívny železobetónovým obrátený prievlak.