Rodinný dom Stožok

Zahájili sme realizáciu hrubej stavby rodinného domu v obci Stožok. Realizácia pozostáva z kompletného železobetónového suterénu. Steny prvého nadzemného podlažia tvoria keramické tehly a železobetónové prvky. Na druhom nadzemnom podlaží sú keramické steny previazané železobetónovými vencami a oceľovými nosníkmi. Stropné konštrukcie tvoria železobetónové dosky.