Rodinný dom Vršácka Banská Bystrica

 

Naša spoločnosť začala realizovať hrubú stavbu rodinného domu v Banskej Bystrici na Vršáckej ulici. Rodinný dom je založený na základových pásov v ťažkom teréne. Doma bude mať 3 podlažia z toho 2 sú zasadené do terénu. Nosnú konštrukciu tvoria železobetónové steny a stĺpy doplnené keramickým murivom. Stropy budú monolitické železobetónové.