Zátvorný objekt a Čerpacia stanica Banská Bystrica

Naša spoločnosť v rámci protipovodňovej ochrany Banskej Bystrice realizuje Zátvorný objekt a Čerpaciu stanicu. Objekty sa zakladajú takmer 3 metre pod úrovňou toku hrona. Všetky železobetónové monolitické konštrukcie sú navrhnuté ako neštandartné vo výške cez 6 metrov a hrúbkach aj cez 1 meter. Rôzne zakrivenia a oblúky dokresľujú vysokú estetickú tvarosť všetkých konštrukcií.