Spracovaný betón 2100 m³
Zhotovené debnenie 11000 m²
Naviazaná výstuž 215 t