Rodinná Vila v Žiline

Realizácia hrubej stavby Rodinnej Vily

Spracovaný betón 600 m³
Zhotovené debnenie 3900 m²
Naviazaná výstuž 58 t
Pozri viac

Rodinný dom Vršácka Banská Bystrica

Realizácia hrubej stavby rodinného domu

Spracovaný betón 270 m³
Zhotovené debnenie 1250 m²
Naviazaná výstuž 20 t
Murovanie 70 m³
Pozri viac

Rodinný dom Sarvaška Zvolen

Realizácia hrubej stavby rodinného domu

Spracovaný betón 170 m³
Zhotovené debnenie 750 m²
Naviazaná výstuž 15 t
Pozri viac

Rodinný dom Ostrá Lúka

Realizácia hrubej stavby rodinného domu

Spracovaný betón 130 m³
Zhotovené debnenie 2 260 m²
Naviazaná výstuž 6 t
Murovanie 60 m³
Pozri viac

Rodinný dom Stožok

Realizácia hrubej stavby rodinného domu

Spracovaný betón 150 m³
Zhotovené debnenie 850 m²
Naviazaná výstuž 12,5 t
Murovanie 70 m³
Pozri viac

Rodinný dom Dobrá Niva

Realizácia hrubej stavby rodinného domu

Spracovaný betón 215 m³
Zhotovené debnenie 1100 m²
Naviazaná výstuž 13 t
Murovanie 48 m³
Pozri viac

Rodinný dom Kováčová

Realizácia hrubej stavby rodinného domu

Spracovaný betón 320 m³
Zhotovené debnenie 1250 m²
Naviazaná výstuž 22,5 t
Pozri viac

Rodinný dom v Lutile

Realizácia železobetónových nadzemných konštrukcií

Spracovaný betón 59 m³
Zhotovené debnenie 260 m²
Naviazaná výstuž 5 t
Pozri viac

Zrubový dom Kordíky

Realizácia hrubej stavby suterénu zrubového domu

Spracovaný betón 100 m³
Zhotovené debnenie 300 m²
Naviazaná výstuž 9 t
t
Pozri viac

Rodinná Vila v Lazanoch

Realizácia hrubej stavby rodinnej vily

Spracovaný betón 160 m³
Zhotovené debnenie 475 m²
Naviazaná výstuž 15 t
Pozri viac

Rodinný dom s wellness Sliač

Realizácia hrubej stavby rodinného domu

Spracovaný betón 173 m³
Zhotovené debnenie 700 m²
Naviazaná výstuž 18 t
Murovanie 140 m³
Pozri viac

Rodinný dom Kordíky

Realizácia hrubej stavby rodinného domu

Spracovaný betón 376 m³
Zhotovené debnenie 1250 m²
Naviazaná výstuž 20 t
Murovanie 140 m³
Pozri viac

Rodinný dom Ladomerská Vieska

Realizácia hrubej stavby rodinného domu a oporného múru

Spracovaný betón 175 m³
Zhotovené debnenie 570 m²
Naviazaná výstuž 10 t
Murovanie 73 m³
Pozri viac

Rodinná vila – BS

Realizácia hrubej stavby rodinnej vily

Spracovaný betón 300 m³
Zhotovené debnenie 1250 m²
Naviazaná výstuž 23 t
Murovanie 70 m³
Pozri viac

Rodinná chata – Donovaly

Realizácia hrubej stavby chaty

Spracovaný betón 240 m³
Zhotovené debnenie 1250 m²
Naviazaná výstuž 17 t
Murovanie 143 m³
Pozri viac