Spracovaný betón 175 m³
Zhotovené debnenie 570 m²
Naviazaná výstuž 10 t
Murovanie 73 m³