Spracovaný betón 240 m³
Zhotovené debnenie 1250 m²
Naviazaná výstuž 17 t
Murovanie 143 m³