Spracovaný betón 173 m³
Zhotovené debnenie 700 m²
Naviazaná výstuž 18 t
Murovanie 140 m³