Spracovaný betón 2400 m³
Zhotovené debnenie 18000 m²
Naviazaná výstuž 300 t