Spracovaný betón 1600 m³
Zhotovené debnenie 8000 m²
Naviazaná výstuž 140 t