Spracovaný betón 2000 m³
Zhotovené debnenie 12000 m²
Naviazaná výstuž 110 t
Murovanie 2100 m³