Spracovaný betón 250 m³
Zhotovené debnenie 1200 m²
Naviazaná výstuž 25 t