Spracovaný betón 600 m³
Zhotovené debnenie 1700 m²
Naviazaná výstuž 63 t