Spracovaný betón 694 m³
Zhotovené debnenie 4750 m²
Naviazaná výstuž 40 t
Murovanie 400 m²