Spracovaný betón 6500 m³
Zhotovené debnenie 26700 m²
Naviazaná výstuž 600 t
Murovanie 1900 m³