Spracovaný betón 550 m³
Zhotovené debnenie 2100 m²
Naviazaná výstuž 80 t