Spracovaný betón 30 m³
Zhotovené debnenie 210 m²
Naviazaná výstuž 2,6 t